Kvalitāte

Mūsu kvalitātes formula

  • Izcila kvalitāte nenāk viegli — tā prasa pastāvīgu pilnveidi un vispusīgu kontroli. Balstoties vadošajos ārvalstu uzņēmumos gūtajā pieredzē, esam izstrādājuši savu uz izcilību vērsto pieeju.
  • Mūsu misija ir sniegt klientiem nevainojamu rezultātu, lai mūsu izstrādājumi godam kalpo jebkuras nozares vajadzībām.
  • Mēs piekopjam zināšanās un spēcīgā darba ētikā balstīto skandināvu pieeju, ko mūsu vadošie inženieri apguva, vairākus gadus strādājot Zviedrijas uzņēmumos.
  • Mūsu snieguma izcilību nodrošina augsta atbildības sajūta, nevainojama izpildījuma precizitāte un stingra kvalitātes kontrole.
  • Mēs veicinām mūsu darbinieku profesionālo izaugsmi, gādājot par viņu kvalifikācijas celšanu un motivējot arvien augstākam sniegumam.
  • Lai piedāvātu nemainīgi augstvērtīgu produkciju, esam izstrādājuši kvalitātes vadības sistēmu, kas ir sertificēta atbilstīgi ISO 9001:2015 standartam.
  • Mēs regulāri veicam iekšējos auditus un dokumentējam darbinieku veiksmīgus risinājumus un atklājumus, lai atkārtoti izmantotu tos nākotnē.
  • Mēs veicam dubultu ražošanas kvalitātes kontroli, kas ietver atbildīgā darbinieka paškontroli un kvalitātes kontroli katras sērijas pirmajai un pēdējai detaļai.
  • Mūsu vadība regulāri pārskata uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu, aicinot visus darbiniekus iesaistīties tās pilnveidē.
  • Mēs nepārtraukti veicam risku analīzi, nodrošinot pasūtījuma izpildes izsekojamību un atbilstību kvalitātes vadības sistēmai.

Sazinies ar mums!

CNC Latvia atbildēs uz Jums interesējošajiem jautājumiem.

 

Juris Tomiņš

ražošanas vadītājs

+371 28325898

juris@cnclatvia.lv