Kvalitāte

Mūsu kvalitātes formula

Izcila kvalitāte nenāk viegli — tā prasa pastāvīgu pilnveidi un vispusīgu kontroli. Balstoties vadošajos ārvalstu uzņēmumos gūtajā pieredzē, esam izstrādājuši savu uz izcilību vērsto pieeju.

Mūsu misija ir sniegt klientiem nevainojamu rezultātu, lai mūsu izstrādājumi godam kalpo jebkuras nozares vajadzībām.

Mēs piekopjam zināšanās un spēcīgā darba ētikā balstīto skandināvu pieeju, ko mūsu vadošie inženieri apguva, vairākus gadus strādājot Zviedrijas uzņēmumos.

Mūsu snieguma izcilību nodrošina augsta atbildības sajūta, nevainojama izpildījuma precizitāte un stingra kvalitātes kontrole.

Mēs veicinām mūsu darbinieku profesionālo izaugsmi, gādājot par viņu kvalifikācijas celšanu un motivējot arvien augstākam sniegumam.

Lai piedāvātu nemainīgi augstvērtīgu produkciju, esam izstrādājuši kvalitātes vadības sistēmu, kas ir sertificēta atbilstīgi ISO 9001:2015 standartam.

Mēs regulāri veicam iekšējos auditus un dokumentējam darbinieku veiksmīgus risinājumus un atklājumus, lai atkārtoti izmantotu tos nākotnē.

Mēs veicam dubultu ražošanas kvalitātes kontroli, kas ietver atbildīgā darbinieka paškontroli un kvalitātes kontroli katras sērijas pirmajai un pēdējai detaļai.

Mūsu vadība regulāri pārskata uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu, aicinot visus darbiniekus iesaistīties tās pilnveidē.

Mēs nepārtraukti veicam risku analīzi, nodrošinot pasūtījuma izpildes izsekojamību un atbilstību kvalitātes vadības sistēmai.

Sazinies ar mums!

CNC Latvia atbildēs uz Jums interesējošajiem jautājumiem.

 

Juris Tomiņš

ražošanas vadītājs

+371 28325898

juris@cnclatvia.lv